دی بوتیل دی تیوفسفات آمونیوم

دی بوتیل دی تیوفسفات آمونیوم

  • آمونیوم دی بوتیل دی تیوفسفات

    آمونیوم دی بوتیل دی تیوفسفات

    (C4H9O)2PSSNH4
    دی تیوفسفات BA، جامد پودری سفید، بی بو، رقیق شدن در هوا، بدون بوی تحریک کننده، محلول در آب.همچنین می توان از آن برای شناورسازی سنگ معدن نیکل و سولفید آنتیموان، به ویژه برای سنگ معدن سولفید نیکل نسوز، سنگ معدن مخلوط اکسید سولفید نیکل، و سنگ معدن متوسط ​​سولفید و گنگ استفاده کرد.طبق تحقیقات، استفاده از آمونیوم دی بوتیل دی تیوفسفات برای بازیابی پلاتین، طلا و نقره نیز مفید است.ظاهر آمونیوم دی بوتیل دی تیوفسفات سفید تا مایل به سفید، گاهی کمی صورتی، دانه ریز تا پودری است و عملکرد شناورسازی پایدار و گزینش پذیری خوبی دارد.