سولفات مس گرید خوراک

سولفات مس گرید خوراک

  • سولفات مس گرید خوراک

    سولفات مس گرید خوراک

    پنتا هیدرات سولفات مس یک عنصر کمیاب محرک رشد است، سولفات مس آبی سولفات مس آبی با محتوای بالای مس در خوراک می تواند خز حیوانات را درخشان کرده و رشد را تسریع کند.این پنتا هیدرات سولفات مس پودر مس است که مخصوص خوراک استفاده می شود و خلوص آن بیش از 98.5٪ است.