هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز

  • هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC)

    هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC)

    CAS: 9004-65-3
    این یک نوع اتر غیر یونی سلولزی مخلوط است.این یک پلیمر نیمه مصنوعی، غیرفعال و ویسکوالاستیک است که معمولاً به عنوان روان کننده در چشم پزشکی یا به عنوان ماده کمکی یا وسیله ای در داروهای خوراکی استفاده می شود.