فرمت سدیم

فرمت سدیم

 • فرمت سدیم

  فرمت سدیم

  CAS:141-53-7چگالی (گرم در میلی لیتر، 25/4 درجه سانتیگراد):1.92نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):253

  نقطه جوش (oC، فشار اتمسفر): 360 oC

  خواص: پودر کریستالی سفید.رطوبت گیر است و بوی کمی اسید فرمیک دارد.

  حلالیت: محلول در آب و گلیسیرین، کمی محلول در اتانول، نامحلول در اتر.