O-Isopropyl-N-Ethyl Thionocarbamate

O-Isopropyl-N-Ethyl Thionocarbamate

  • O-Isopropyl-N-Ethyl Thionocarbamate

    O-Isopropyl-N-Ethyl Thionocarbamate

    O-Isopropyl-N-Ethyl Thionocarbamate:ماده شیمیایی، مایع روغنی زرد روشن تا قهوه ای با بوی تند،

    چگالی نسبی: 0.994.نقطه اشتعال: 76.5 درجه سانتی گرادمحلول در بنزن، اتانول، اتر،

    اتر نفت، کمی در آب حل می شود