ایزوپروپیل زانتات سدیم (SIPX)

ایزوپروپیل زانتات سدیم (SIPX)

  • ایزوپروپیل زانتات سدیم (Sipx)

    ایزوپروپیل زانتات سدیم (Sipx)

    سدیم ایزوپروپیل گزانتات SIPX (CAS:140-93-2) یک کلکتور قوی و انتخابی کانسنگ سولفید فلزات غیرآهنی بهتر است، به طور گسترده در فلوتاسیون سولفید مس، مولیبدن، روی کلکتورهای فلوتاسیون سنگ آهن گلدار استفاده می شود.برای طلا و مس طلا نرخ بازیافت طلا دارای مزایای آشکار برای سنگ نسوز مس اکسید سرب می تواند نتایج رضایت بخشی به دست آورد.معمولاً در فرآیند شناورسازی خشن تر و روبنده استفاده می شود.