سولفات مس درجه بهره برداری

سولفات مس درجه بهره برداری

  • سولفات مس گرید معدنی

    سولفات مس گرید معدنی

    فرمول شیمیایی: CuSO4 5H2O وزن مولکولی: 249.68 CAS: 7758-99-8
    شکل متداول سولفات مس کریستال، سولفات مس مونوهیدرات تترا هیدرات ([Cu(H2O)4]SO4·H2O، پنتا هیدرات سولفات مس است که یک جامد آبی است.محلول آبی آن به دلیل یون های مس هیدراته آبی به نظر می رسد، بنابراین سولفات مس بی آب اغلب برای آزمایش وجود آب در آزمایشگاه استفاده می شود.در تولید و زندگی واقعی، سولفات مس اغلب برای تصفیه مس تصفیه شده استفاده می شود، و می توان آن را با آهک خشک شده مخلوط کرد تا مخلوط بوردو، یک آفت کش، ساخته شود.