پلی آکریلات سدیم

پلی آکریلات سدیم

  • پلی اکریلات سدیم

    پلی اکریلات سدیم

    Cas:9003-04-7
    فرمول شیمیایی:(C3H3NaO2)n

    پلی آکریلات سدیم یک ماده پلیمری کاربردی جدید و محصول شیمیایی مهم است.محصول جامد بلوک یا پودر سفید یا زرد روشن است و محصول مایع مایع چسبناک بی رنگ یا زرد روشن است.از اسید اکریلیک و استرهای آن به عنوان مواد خام، به دست آمده از پلیمریزاسیون محلول آبی.بی بو، محلول در محلول آبی هیدروکسید سدیم و رسوب در محلول های آبی مانند هیدروکسید کلسیم و هیدروکسید منیزیم.